Envi A. je obecně prospěšná společnost, která je aktivní v oblastech:

Envi A. - environmentálně vyspělé stavby

Zabýváme se podporou vývoje, realizace a ověřování environmentálně vyspělých staveb a podporou udržitelného rozvoje lidských sídel.

Envi A. - sociální oblast

Věnujeme se všestranné podpoře podmínek pro optimální osobní rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí s cílem jejich účinné integrace do zdravě fungujících sociálních, kulturních a ekonomických struktur společnosti.